Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie zmian, które wejdą do ustawy CIT oraz PIT i VAT od roku 2019 r. Zmiany te mają charakter fundamentalny, będą wywierać wpływ na większość przedsiębiorców działających w branży medycznej oraz farmaceutycznej. Im wcześniej podatnik zapozna się ze zmianami, tym szybciej przygotuje się do nich oraz wprowadzi w jednostce odpowiednie procedury, mechanizmu oraz schematy rozliczeniowe.

Korzyści z uczestnictwa:
Uczestnicy poznają zmiany, które wejdą w roku 2019 r. Pozwoli im to przygotować przedsiębiorstwa na rewolucję podatkową oraz przygotować systemy księgowo-finansowe do nowych rozliczeń.

 

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 r.
 • Opodatkowanie samochodów osobowych od 2019 r.
 • Leasing operacyjny, najem długoterminowy od 2019 r.
 • Podatek od niezrealizowanych zysków (tzw. Exit Tax)
 • Innovation Box – opodatkowanie dochodów związanych z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej – 5%
 • Obniżona stawka podatku CIT – 9%
 • Kwalifikacja w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek
 • Obrót wierzytelnościami – nowe zasady opodatkowania
 • Fundamentalne zmiany dot. rozliczania podatku u źródła
 • Kopie certyfikatów rezydencji – zasady stosowania
 • Sankcyjne zobowiązania podatkowe w podatku CIT
 • Wyodrębnienie źródła przychodów – zyski kapitałowe
 • Odsetki w kosztach podatkowych
 • Usługi niematerialne a koszty podatkowe
 • Ceny transferowe 2018/2019
 • Nowa wartość początkowa ŚT/WNiP
 • Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN
 • Nowe zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych
 • Informacje o przychodach osób fizycznych a nowe terminy
 1. Podatek od towarów i usług 2019 r.
 • Nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych
 • Wystawianie faktur do paragonów – nowe zasady
 • Centralne repozytorium kas
 • Rozszerzenie sankcji VAT
 • Planowana likwidacja deklaracji VAT
 • Zmiany dot. pierwszego zasiedlenia
 • Mechanizm Podzielonej Płatności – planowane zmiany
 • STIR
 • Należyta staranność, sposoby jej weryfikowania
 • Wykreślanie podatników z rejestru – nowe zasady


Cena:  549 zł netto

Cena obejmuje:
poczęstunek, materiały, certyfikat udziału   

Rabaty grupowe

2 osoby - 5% rabatu
3-4 osoby - 10% rabatu
5 i więcej - 15% rabatu

Adresaci szkolenia:

- Dyrektorzy Finansowi
- Główni Księgowi
- Pracownicy działów księgowości   
- Pracownicy działów prawnych


Prowadzący:

Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.


Terminy i Miasta:

18 stycznia 2019r. | Warszawa >