Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Sieć Szpitali - Aspekty prawne i wdrożeniowe - na co zwracać szczególną uwagę?

Rewolucja w systemie ochrony zdrowia, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie zmienia większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy. Przy czym zmiany dotyczą nie tylko szpitali publicznych i niepublicznych.

Obok bowiem świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemu zabezpieczenia obejmie także:

  • świadczenia wysokospecjalistyczne,
  • specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych,
  • świadczenia rehabilitacji leczniczej,
  • programy lekowe,
  • leki stosowane w chemioterapii oraz
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

co – jak liczy Ministerstwo Zdrowia – „przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, przez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki”.

Szpitale nie powinny tylko czekać na ogłoszenie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ, co ma nastąpić w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.

Część działań, dotyczących przykładowo łączenia się podmiotów leczniczych czy przekazania kopii umowy z uczelnią medyczną, należy bowiem podjąć wcześniej. Dodatkowo skala zmian każe się do nich dobrze przygotować, by móc w razie czego skutecznie skorzystać z instytucji protestu wnoszonego do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

- wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
- osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;
- podmiotów tworzących;
- działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;
- innych pracowników podmiotów leczniczych.

 

Data: 1 Grudnia
Czas trwania: od 10:00 do 17:00
Miejsce: Poznań, Ilonn Hotel, ul. Szarych Szeregów 16
Prowadząca: Aneta Sieradzka