Program:

 1. Źródła prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o ochronie danych osobowych ustawy o ochronie informacji niejawnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 1. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w Polsce oraz Unii Europejskiej
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych rodzaje danych chronionych podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych podmioty, których dane są chronione
 1. Omówienie podstawowych definicji i pojęć z zakresu ochrony danych osobowych dane osobowe zbiór danych przetwarzanie danych odbiorcy danych administrator danych system informatyczny zgoda na przetwarzanie danych osobowych organ ochrony danych osobowych odbiorca danych
 1. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych kiedy można przetwarzać dane osobowe jakich danych osobowych nie wolno przetwarza udostępnianie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną przekazywanie danych osobowych za granicę szczególne kategorie danych osobowych
 1. Zasady tworzenia dokumentacji medycznej. zawartość dokumentacji medycznej przechowywanie danych medycznych udostępnianie danych medycznych.
 • Powierzenie przechowywani dokumentacji medycznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej.
 • Zasady przetwarzania danych biometrycznych.
 1. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe jak poprawnie zgłosić zbiór danych dokumentacja przetwarzania danych osobowych techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych odpowiedzialność dyscyplinarna odpowiedzialność administracyjna odpowiedzialność cywilna odpowiedzialność karna
 1. Działalność GIODO – jego zakres działania, funkcje w procesie danych osobowych oraz kompetencje

        - kontrole GIODO – jak się przygotować?

 1. Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej wpływ na przetwarzanie danych medycznych.
 1. Warsztaty Praktyczne – omówienie praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych w praktyce, pomoc przy tworzeniu, poprawianiu, ulepszaniu wdrożonych procedur
 1. Podsumowanie - Czas na pytania i odpowiedzi