Nowe zasady prowadzenia i ochrony dokumentacji medycznej zgodne z RODO.

Cel:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowymi zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, a także udostępniania. Konsekwencje prawne związane z elektroniczną dokumentacją medyczną. Dostosowanie procedur związanych z dokumentacją medyczną do reformy RODO, a zminimalizowanie ryzyka roszczeń z tytułu nieprawidłowości. Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia. Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Dla kogo:

Szkolenie polecamy dla:

  • osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej
  • lekarzy
  • pielęgniarek
  • położnych
  • higienistek szkolnych
  • pracowników działów statystyki medycznej
  • sekretarek medycznych
  • innych pracowników zakładów opieki zdrowotnej i gabinetów lekarskich

 


Data: 15 Października 2018 r.
Czas trwania: od 10:00 do 17:00
Miejsce: Poznań
Prowadząca: mec. Dr  Aneta Sieradzka, MMM Polskiej Federacji Szpitali, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu