Inspektor Ochrony Danych – zadania, rola i odpowiedzialność w organizacji. 
Praktyczny warsztat.

Dla kogo?

- dla obecnych Inspektorów Ochrony Danych oraz dla kandydatów na IOD, zarówno w placówkach publicznych jak i firmach;
- dla dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji;
- dla administratorów, zarządów, właścicieli, pracowników różnych szczebli

Cel:

Rozporządzenie RODO wprowadza nowe zmiany w zakresie przetwarzania i przepływu danych osobowych. Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z nowymi przepisami: unijnego rozporządzenia RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia w pełni wyczerpują wymagania jakie nakłada na Inspektorów RODO. Szkolenie dedykowane jest dla administratorów, którzy wkrótce powołają IOD oraz dla kandydatów na IOD.

Metoda szkolenia:

wykład plus zajęcia warsztatowe z możliwością zadawania pytań, odnosząc się do konkretnych przypadków. Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


Data: 22 Października 2018 r.
Czas trwania: od 10:00 do 16:00
Miejsce: Wrocław
Prowadząca: mec. Dr  Aneta Sieradzka, MMM Polskiej Federacji Szpitali, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu