Prawa Pacjenta i Prawa Lekarza

Informacje o szkoleniu:

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, osobom zajmującym się medycyną estetyczną oraz kosmetologią estetyczną, kadrze zarządzającej oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką Praw Pacjenta, Praw Lekarza oraz wiedzą jak unikać roszczeń pacjentów.

Cel:

Wzrost świadomości prawnej pacjentów oraz szeroki dostęp do pomocy prawnej spowodował, iż działania personelu medycznego są obecnie szeroko kontrolowane. Coraz częście pacjenci wszczynają postępowania sądowe, żądając zadośćuczynienia tytułem naruszenia praw pacjenta. Skutki powyższych zmian pracownicy podmiotów medycznych mogą obserwować na co dzień. Przedmiotowe szkolenie ma na celu omówienie praw pacjentów, wskazanie postępowania z nimi zgodnego oraz pokazanie sposobów obrony przed roszczeniami pacjentów. Zostanie omówione najnowsze orzecznictwo związane z tematyką praw pacjenta. Przeanalizujemy również normy prawne związane z prawami lekarza.

Metoda szkolenia:

Wykład, przykłady oparte na najnowszym orzecznictwie oraz kazusy z możliwością zadawania pytań. Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


Data: 9.06.2018 r.
Czas trwania: od 10:00 do 16:00
Miejsce: Białystok
Prowadzący: Jakub Mąkosa