Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję "Prawo, zarządzanie, marketing w Ochronie Zdrowia". Konferencja została przygotowana w oparciu o ankiety, kierowane do Managerów Ochrony Zdrowia oraz Kadry Zarządzającej podmiotami leczniczymi. Spotkanie zostało przygotowane przy współpracy merytorycznej z największą kancelarią woj. Łódzkiego, Fortak & Karasiński. Współorganizatorem konferencji jest STOMOZ - Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Spotkanie jest również odpowiedzią na potrzeby wszystkich osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w formule stacjonarnej.


W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo:

- Czy będzie nas czekać reforma ochrony zdrowia?
- Jak się nie martwić i mysleć pozytywnie, będąc tym samym skutecznym managerem?
- Jak skutecznie prowadzić marketing medyczny?
- Na co zwracać uwagę przy kontroli Inspekcji Sanitarnej?
- Jaki jest przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie wynagrodzeń dla personelu medycznego?
- Jakie są nowe zmiany obszarze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?
- Jak dbać o bezpieczeństwo podmiotu leczniczego i Pacjenta mając na uwadze sytuację związaną z wojną na Ukrainie

 

Udział w konferencji on - line to spotkanie z wieloma ekspertami branży medycznej


Cena

370 zł netto za podmiot - można zgłosić z 1 podmiotu dowolną ilość

osób w ramach opłaty wpisowej

zamiast 600 zł netto dla pierwszych 70 placówek

 


POBIERZ PROGRAM


Profil odbiorców:

  • Managerowie i Dyrektorzy Szpitali, Zastępcy, Zarządy Spółek Medycznych, Kierownicy POZ
  • Działy prawne podmiotów leczniczych
  • Personel Administracyjny

Korzyści udziału:

Konferencja online - możesz wziąć udział w dowolnym miejscu!

Możliwość zadawania pytań w trakcie i po konferencji
- nasi eksperci to wieloletni praktycy branży medycznej w tym również managerowie placówek medycznych!

Certyfikat uczestnictwa - wysyłany pocztą po konferencji


Wśród prelegentów i ekspertów:

     

Ewelina Soboń - radca prawny/Senior Lawyer

Lawyer, Radca Prawny. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i medycznego. Zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów leczniczych - prowadzeniem postępowań sądowych, zastępstwem procesowym przed Sądami i urzędami oraz przygotowywaniem opinii prawnych. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu cywilnego postępowania dowodowego obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego II pod kierunkiem prof. zw. dr hab. A. Marciniaka z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Kancelariach prawnych w Łodzi oraz odbywając praktykę w sądach i w Klinice Prawa przy WPiA UŁ. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

    

Marta Byzdra-Pawlak - radca prawny/Practice Partner

Practise Partner, Radca Prawny specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także sprawach za zakresu prawa pracy. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych, jak również sporami sądowymi. Świadczy również pomoc prawną jako obrońca reprezentujący lekarzy przed organami dyscyplinarnymi izb lekarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Odbyła szereg szkoleń dotyczących skutecznego prowadzenia postępowań sądowych, jak również w zakresie prawa ochrony zdrowia. Autorka publikacji dotyczących wykonywania zawodu lekarza oraz z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

    

Ewelina Soboń - radca prawny/Senior Lawyer

Lawyer, Radca Prawny. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i medycznego. Zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów leczniczych - prowadzeniem postępowań sądowych, zastępstwem procesowym przed Sądami i urzędami oraz przygotowywaniem opinii prawnych. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom z zakresu cywilnego postępowania dowodowego obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego II pod kierunkiem prof. zw. dr hab. A. Marciniaka z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Kancelariach prawnych w Łodzi oraz odbywając praktykę w sądach i w Klinice Prawa przy WPiA UŁ. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

    

Natalia Zbrojewska - adwokat/Lawyer

Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego procesowego i materialnego, prawa gospodarczego, jak również prawa rodzinnego. Zajmuje się także sądową reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą tematyce błędu jako wady oświadczenia woli obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. W 2018 roku ukończyła podyplomowe studia „Prawo Spółek Handlowych”. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z łódzkimi kancelariami adwokackimi.

 

    

dr Ewelina Tylińska-Kałuża - adwokat/Senior Lawyer

Senior Lawyer, Adwokat specjalizujący się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także w prawie egzekucyjnym. Klientom pomaga głównie w prowadzeniu spraw sądowych, w tym skomplikowanych. Wspiera podmioty lecznicze w bieżącej działalności oraz negocjacjach z kontrahentami. Jest autorką publikacji naukowych, np. „Współczesne tendencje w prawie ochrony konkurencji. Egzekwowanie prawa ochrony konkurencji i konsumentów – droga wyłącznie publiczna czy również prywatnoprawna?” [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, 2017 Wydawnictwo UMCS, „Granice rozszerzonej prawomocności materialnej wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone wpisanego do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone”, 2014 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji

      Dariusz Rajczyk - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. Były Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Z sektorem Ochrony Zdrowia związany od 1998 roku. Zarządzał Publicznymi i Niepublicznymi Jednostkami Ochrony Zdrowia. Był Dyrektorem Regionalnym jednej z największych w Polsce sieci medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.
Obecnie jest Prezesem Centrum Medycznego „SILESIANA” Sp. z o.o.
STUDIA:
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magister zarządzania i marketingu
Studia Podyplomowe Akademia Polonijna w Częstochowie Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ” w Warszawie - Analityk Zarządzania
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Zarządzanie Spółką Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Standardy Europejskie w rachunkowości i finansach
Zdany egzamin na Członka Rady Nadzorczej Spółek Skarbu Państwa
MBA w ochronie zdrowia – PROMETRIQ Akademia Zarządzania - Sopot

 

    

 

Prof. Robert Socha - doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i  pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek wspierający STOMOZ. Pełni ponadto funkcję dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie, dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Dąbrowie Górniczej oraz Kierownika Sekcji Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Członek rad naukowych kilku czasopism, a obecnie redaktor naczelny półrocznika "Security Forum". Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach, a dotyczących: policji, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa lokalnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań administracji publicznej w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Obecnie obszarem jego badań naukowych jest współczesny wymiar bezpieczeństwa pacjenta.

Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, nauki i dydaktyki oraz popularyzacji wyników badań wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi (Brązowy Krzyż Zasługi) i resortowymi (odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”) oraz nagrodami terenowych organów administracji rządowej i samorządowej (honorowa złota odznaka Marszałka Województwa Śląskiego „Zasłużony dla województwa śląskiego”), a także władz uczelni.

 

Maria Kurcz - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Magister socjolog, magister Zdrowia Publicznego, audytor wewnętrzny w JST, pedagog i nauczyciel, trener interpersonalny z psychologii społecznej, wykładowca i egzaminator zawodowy.

 

dr Cezary Tomiczek - wykładowca akademicki, CENTRUM BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA. Jest specjalistą ds. zarządzania, posiada szczególne osiągnięcia w zarządzaniu bezpieczeństwem. Absolwent prestiżowych kierunków menedżerskich Doctor of Business Administration, Master of Business Administration. Członek ważnych instytucji związanych z zarządzaniem placówką medyczną - Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej czy Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Pełnił również funkcję prezesa Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.

Partnerzy Spotkania: