Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Certyfikowane Szkolenie pt.:

„Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – od kontraktowania po rozliczenia i kontrolę.”

Wyjątkowe szkolenie, dedykowane dla placówek ochrony zdrowia, prowadzone przez doświadczonych ekspertów kancelarii Fortak & Karasiński – największej kancelarii prawnej w województwie łódzkim wg Rzeczpospolitej.

- III moduły tematyczne

- 2 trenerów


Daty:

 • 31 marca 2023 – szkolenie on-line - czas trwania 10:00 - 14:00
 • 21 kwietnia – Łódź, Hotel, Hotel Novotel Centrum ****, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź - 10:00 - 16:00

Odbiorcy szkolenia:

 • Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi (szpitalami, prywatnymi centrami medycznymi, SPZOZ, przychodniami)
 • Działy: statystyki, kontraktowania świadczeń, rozliczeń NFZ, organizacyjnych, organizacyjno-prawnych 

  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie.

Aktualne wyzwania i zmiany w obszarze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
– co Kadra Zarządzająca i Managerska powinna wiedzieć

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo jak przebiegają procesy wymiany EDM, dlaczego należy raportować o zdarzeniach medycznych, jak można ułatwić pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej, czy digitalizacja dokumentów jest konieczna, jakie są zalety wdrażania e-rozwiązań w placówce medycznej i jak z nich korzystać.


Program szkolenia

 1. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  – obowiązki placówki medycznej wynikające z przepisów, jakie mogą być konsekwencje braku skutecznego wdrożenia e-rozwiązań w placówce medycznej. Czym różni się Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej od Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jak zapewnić bezpieczeństwo EDM w placówce medycznej.
 2. Zdarzania Medyczne
  - jak i po co raportować o zdarzeniach medycznych, czy placówki komercyjne mają obowiązek raportowania.
 3. E-recepta i e-skierowanie jako dokumenty EDM
 4. Udostępnianie dokumentacji medycznej, digitalizacja dokumentacji papierowej
 5. Internetowe Konto Pacjenta i moje IKP jako narzędzia komunikacji z pacjentem.

 


Daty:

 • 28.03.2023 – szkolenie online, godzina 10:00 – 13:00

 • 20.04.2023 – szkolenie stacjonarne, Warszawa, godzina 10:00 – 15:00


Odbiorcy szkolenia:

Kadra zarządzająca i kierownicza podmiotami leczniczymi każdego rodzaju.


  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie dla managerów, właścicieli i dyrektorów podmiotów leczniczych.

Zapobieganie Roszczeniom Pacjentów oraz odpowiedzialność kadry zarządzającej - Praktyczne szkolenie dla kadry zarządzającej i personelu medycznego

Program szkolenia:

 1. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności leczniczej
 2. Przegląd praw pacjenta
 3. Jakie konsekwencje niosą za sobą roszczenia pacjentów?
 4. Jaka jest odpowiedzialność kadry zarządzającej i medycznej w wyniku błędów?
 5. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego
 6. Jak chronić swój personel w przypadku Pacjentów Agresywnych?
 7. Najpowszechniejsze błędy medyczne i zapobieganie im
 8. Odszkodowania (przegląd orzecznictwa)
 9. Ustawa o jakości i bezpieczeństwie Pacjenta
 10. Zgody na zabieg - o czym pamiętać?
 11. Roszczenia z tytułu NOP (Niepożądane Odczyny Poszczepienne)

 


Daty:

 • 5.04.2023 – szkolenie online, godzina 10:00 – 13:00

 • 6.04.2023 – szkolenie stacjonarne, godzina 10:00 – 15:00


Odbiorcy szkolenia:

Kadra zarządzająca i kierownicza podmiotami leczniczymi każdego rodzaju.

Personel Medyczny


 

Szanowni Państwo,

Po serii Konferencji, które odbyły się niemal w całej Polsce licząc od 2016 roku, po uczestnictwie w grupach nawet do 150 osób w gronie wybitnych praktyków pragniemy poinformować, że w 2023 roku odbędzie się kolejna edycja cyklu Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia Innova Med Management 

W każdym mieście odbędzie się wiele tematów z zakresu zarządzania oraz prawa! Przyjmując teoretyczno - prawno - praktyczną formułę, w oparciu o zgłaszane przez Państwa propozycje tematów przygotowaliśmy dla Państwa program wraz z miastami na cały rok 2023. 

Udział w cyklu to m.in.:

 • Najwyższej jakości kadra merytoryczna
 • Połączenie teorii z praktyką + przykłady na bazie placówek medycznych
 • Dostęp do Innowacji w obszarze Ochrony Zdrowia
 • Edukacyjno wypoczynkowy charakter
 • Nocleg, lunch oraz uroczysta część wieczorna
 • Materiały edukacyjne dla uczestników

Każda konferencja odbędzie się w ekskluzywnym Hotelu o wysokim standardzie, dlatego też mamy nadzieję, że w tym roku spotkamy się z Państwem i wymienimy doświadczeniami i wiedzą. 


TERMINY I MIEJSCA DO WYBORU:

REJESTRACJA - 2-3 Marca 2023

REJESTRACJA - Sopot 25-26 Maja 2023

REJESTRACJA - Warszawa 5-6 Października 2023

REJESTRACJA - Krynica Górska 7-8 Grudnia 2023

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I SKORZYSTANIA Z PREFERENCYJNEJ CENY 

 

 ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM WYDARZENIA 

POBIERZ PROGRAM

 

 

Ladies and Gentlemen,

After a series of Conferences that have been held almost all over Poland since 2016, after participation in groups of up to 150 people among outstanding practitioners, we would like to inform you that in 2023 there will be another edition of the series Forum of Management Staff in Healthcare Innova Med Management - 2023

In each city there will be many topics in the field of management and law! Adopting a theoretical, legal and practical formula, based on your proposed topics, we have prepared a program for you along with cities for the entire year 2023.

Participation in the cycle includes:

 • The highest quality substantive staff
 • Combination of theory and practice + examples based on medical facilities
 • Access to Innovation in the area of Healthcare
 • Educational and recreational character
 • Overnight stay, lunch and ceremonial evening part
 • Educational materials for participants
 • Each conference will be held in an exclusive hotel of a high standard, which is why we hope that this year we will meet you and exchange experiences and knowledge.

DATES AND PLACES TO CHOOSE:

REGISTRATION - 2-3 MARCH 2023

REGISTRATION - Sopot 25-26 MAY 2023

REGISTRATION - Warszawa 5-6 OCTOBER 2023

REGISTRATION - Krynica Górska 7-8 DECEMBER 2023

WE INVITE YOU TO REGISTER AND TAKE ADVANTAGE OF A PREFERENTIAL PRICE 

 

CHECK OUT THE EVENT PROGRAMME

DOWNLOAD PROGRAM

 

 

Szanowni Państwo,

Problem roszczeniowości Pacjenta w Polsce oraz świadomość swoich Praw to co raz częstsza problematyka, która pojawia się zarówno w kuluarach grup lekarskich jak i pielęgniarskich. Jest to także niejednokrotnie co raz bardziej złożony problem, powiązany z roszczeniowością i próbą dochodzenia swoich Praw przez Pacjentów. Dodatkowo sytuacja pandemiczna sprawiła, że Pacjenci próbują co raz częściej dochodzić swoich i praw.

Ogólnopolskie Kongres Praw Lekarza to czas i miejsce dla całej kadry związanej z medycyną – managerskiej, lekarskiej i pielęgniarskiej, kosmetologicznej, gdzie grono prawników z najlepszych kancelarii oraz ekspertów przekaże kluczową wiedzę w zakresie problematyki Praw Pacjenta, Praw Lekarza, Lekarza Dentysty czy Kosmetologa. Podczas tegorocznej IV edycji Konferencji porozmawiamy również o najtrudniejszych przypadkach oraz aspektach prawnych, jakie dotykają Polską służbę zdrowia w obszarze Pacjenta. Już dzisiaj zapraszamy do zdobycia wiedzy, która niejednokrotnie może być dla Państwa receptą na sukces.

Podczas tegorocznej edycji położymy również duży nacisk na aspekty związane z obsługą Pacjenta poprzez telemedycynę oraz problematykę i Prawa Pacjenta Covidowego oraz w dobie sytuacji okołopandemicznej.

Podczas Kongresu nie zabraknie prawa, nie zabraknie przykładów, nie zabraknie danych i statystyk, ale co najważniejsze! Nie zabraknie dialogu, rozmów oraz wysnucia wniosków na przyszłość!

PROFIL UCZESTNIKÓW:

LEKARZE RÓŻNYCH SPECJALIZACJI, LEKARZE STOMATOLODZY, LEKARZE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE, KADRA PIELĘGNIARSKA, PEŁNOMOCNICY DS. PRAW PACJENTA, MANAGEROWIE MEDYCZNI, KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY SZPITALI, SPZOZÓW, PRZYCHODNI, KOSMETOLODZY ESTETYCZNI, KANCELARIE PRAWNE, DZIAŁY PRAWNE PLACÓWEK MEDYCZNYCH


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

POZNASZ SWOJE PRAWA ORAZ DOWIESZ SIĘ JAK SKUTECZNIE ODPIERAĆ ZARZUTY ORAZ JAKIE PRZEPISY PRAWNE DAJĄ MOŻLIWOŚCI OBRONNE PERSONELOWI MEDYCZNEMU 

DOWIESZ SIĘ JAK PROMOWAĆ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ / PODMIOT LECZNICZY I W JAKI SPOSÓB PRZYCIĄGAĆ PACJENTA

DOWIESZ SIĘ JAK DBAĆ O WIZERUNEK W INTERNECIE I KANAŁACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ SKUTECZNIE REAGOWAĆ

NAUCZYSZ SIĘ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA NA LINII LEKARZ – PACJENT

OTRZYMASZ WIEDZĘ ODNOŚNIE TEGO JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

UZYSKASZ INFORMACJE, JAKIE PRAWA MA PACJENT W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

WYMIENISZ DOŚWIADCZENIA Z INNYMI LEKARZAMI I PRZEDSTAWICIELAMI BRANŻY MEDYCZNEJ

OTRZYMASZ STOSOWNE MATERIAŁY ORAZ PREZENTACJE PO KONFERENCJI

OTRZYMASZ MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI Z PRELEGENTAMI PO KONFERENCJI

WEŹMIESZ UDZIAŁ W OBIEKCIE O NAJWYŻSZYCH STANDARDACH W POLSCE 


Data: 16-17 września 2023 Miejsce: Warszawa

 


  

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I SKORZYSTANIA Z PREFERENCYJNEJ CENY

REJESTRACJA 

POBIERZ PROGRAM KONGRESU 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

www.kongresprawlekarza.pl

 

Szanowni Państwo,

Po serii Konferencji, które odbyły się niemal w całej Polsce licząc od 2016 roku, po uczestnictwie w grupach nawet do 150 osób w gronie wybitnych praktyków pragniemy poinformować, że w 2022 roku odbędzie się kolejna edycja cyklu Forum Kadry Zarządzającej i Ochrony Zdrowia Innova Med Management - Zarządzanie w dobie pandemii

W każdym mieście odbędzie się wiele tematów z zakresu zarządzania oraz prawa! Przyjmując teoretyczno - prawno - praktyczną formułę, w oparciu o zgłaszane przez Państwa propozycje tematów przygotowaliśmy dla Państwa program wraz z miastami na cały rok 2022. 

Udział w cyklu to m.in.:

 • Najwyższej jakości kadra merytoryczna
 • Połączenie teorii z praktyką + przykłady na bazie placówek medycznych
 • Dostęp do Innowacji w obszarze Ochrony Zdrowia
 • Edukacyjno wypoczynkowy charakter
 • Nocleg, lunch oraz uroczysta część wieczorna
 • Materiały edukacyjne dla uczestników

Każda konferencja odbędzie się w ekskluzywnym Hotelu o wysokim standardzie, dlatego też mamy nadzieję, że w tym roku spotkamy się z Państwem i wymienimy doświadczeniami i wiedzą. 


TERMINY I MIEJSCA DO WYBORU:

Rejestracja -  15-16.09.2022 - Krynica Górska 

Rejestracja -27-28.10.2022 - Lublin

Rejestracja - 26-27.01.2023 - Warszawa 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I SKORZYSTANIA Z PREFERENCYJNEJ CENY 

Zapraszamy na stoisko IBF na Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego

SALMED

To najważniejsze w Polsce targi medyczne gromadzące liderów rynku. Są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i nauki. Zachęcamy do pobrania bezpłatnego biletu na targi:

Podczas targów zostaną zaprezentowane oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzęt laboratoryjny i rehabilitacyjny.

SALMED umożliwiają przedstawicielom rynku medycznego nie tylko promocję firmy, ale także zdobycie kompleksowej informacji o oczekiwaniach klientów. Nie zabraknie licznych prezentacji startupów medycznych, nowości rynkowych, które są źródłem postępu technologicznego współczesnej medycyny. Nieodłączny element targów SALMED stanowi program seminariów, specjalistycznych konferencji, jak również warsztaty, wykłady i liczne spotkania biznesowe cieszące się dużym zainteresowaniem profesjonalistów.

Zakres branżowy:

 • Aparatura i instrumenty medyczne
 • Wyposażenie szpitali, klinik i gabinetów lekarskich
 • Sprzęt wykorzystywany w medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym
 • Techniki komunikacji oraz informacji
 • Sprzęt laboratoryjny, rehabilitacyjny, fizjoterapeutyczny

Data: 23-25 marca 2022

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej informacji: www.salmed.pl

 

Praktyczne warsztaty szkoleniowe dla managerów ochrony zdrowia podczas targów SALMED oraz dla zarządów spółek medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi – 25 marca 2022 (piątek)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na praktyczne warsztaty organizowane podczas międzynarodowych targów SALMED 2022. Specjalnie dobrane tematy, które będą realizowane w ujęciu praktycznym dla managerów i kadry zarządzającej w Ochronie Zdrowia. Poniżej dostępne są dla Państwa 3 warsztatowe szkolenia do wyboru (można brać udział zarówno w wybranych warsztatach jak również we wszystkich).

W ramach każdego warsztatu uczestnikowi przysługuje certyfikat uczestnictwa, materiały oraz poczęstunek kawowy, bezpłatny audyt od firmy Medidesk w zakresie funkcjonowania rejestracji medycznej Pacjentów oraz konsultacje z trenerami po warsztatach.

Cennik: (UWAGA podczas rejestracji prosimy o informacje, który warsztat Państwa interesuje, które konkretne warsztaty lub informację o udziale we wszystkich III warsztatach)

Udział w warsztacie I – cena 200 zł

Udział w warsztacie II – cena 200 zł

Udział w warsztacie III – cena 200 zł

Udział w II wybranych warsztatach – 5% rabatu

Udział w III wybranych warsztatach – 10% rabatu


Warsztat I – 25 marca, godz. 10-30 – 12:00

Skuteczna rejestracja medyczna. Podnieś jakość i efektywność obsługi pacjenta.

W trakcie szkolenia:

 • Poznasz sprawdzone zasady, schematy i instrukcje profesjonalnej obsługi pacjenta w placówce medycznej
 • Dowiesz się Jak poprawić efektywność i zoptymalizować czas wykonywania codziennych działań w rejestracji medycznej
 • Sprawdzisz, co osłabia komunikację z pacjentem i poznasz sposoby na ujednolicenie lub wypracowanie nowych standardów obsługi

Program:

 • Omówienie struktury i sposobu prowadzenia rozmów z uwzględnieniem ich poszczególnych etapów
 • Wyjaśnienie pojęcia „Aktywnego słuchania” wraz z przykładami odpowiedniego zastosowania poszczególnych metod – ćwiczenia
 • Uświadomienie jak ważna jest postawa i zaangażowanie pracownika w kontakcie z pacjentem
 • Optymalizację przebiegu rozmowy - zwiększenie świadomości o wpływie na wizerunek placówki sposobów prowadzenia rozmowy i asertywnego podejścia do pacjenta
 • Wyjaśnienie dlaczego i w jakim celu warto informować pacjentów o korzyściach oraz rekomendować usługi placówki medycznej
 • Ujednolicenie lub ustalenie standardów obsługi pacjenta
 • Omówienie negatywnego wpływu jaki niosą ze sobą tzw. “osłabiacze” rozmów w komunikacji z pacjentem
 • Finalizację rozmów – „zamykania rozmów”

Prowadzący:

Urszula Łaskawiec. Medidesk Sp. z o. o. Certyfikowany Trener Umiejętności Miękkich oraz Ekspert ds. Szkoleń i Rozwoju Kadry Medycznej z ponad 8-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów sprzedażowych, opieki posprzedażowej i komunikacji z klientem


Warsztat II – 25 marca, godz. 12:15 – 13:45

Reforma Szpitalnictwa – praktyczne i prawne aspekty jakie czekają podmioty szpitalne

Program:

 • W jaki sposób podmioty szpitalne będą nadzorowane przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS)?
 • Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przypisywaniu szpitali do kategorii A-D?
 • Jakie działania podejmuje ARS w stosunku do placówek przypisanych do kategorii B-D (zasady restrukturyzacji szpitali przypisanych do poszczególnych kategorii)
 • Jak będą planowane, zatwierdzane oraz wykonywane działania naprawczo-rozwojowe?
 • Kim będzie nadzorca podmiotu szpitalnego? Jaka będzie relacja nadzorcy do dyrektora szpitala?
 • Jak będzie w praktyce wyglądała restrukturyzacja zadłużenia publicznych szpitali? Czy szpitale będą zawierały układy z wierzycielami?

Trenerzy:

dr Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i adwokat.

Szymon Rajski – radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych.


Warsztat III – 25 marca, godz. 14:00 – 15:30

Nowa ustawa jakości w ochronie zdrowia – zmiany prawne oraz jak się zabezpieczyć przed kontrolami

Program:

 • Uzyskanie autoryzacji NFZ jako warunek uzyskania przez szpital finansowania ze środków publicznych
 • Zmiana w zasadach otrzymania akredytacji dla placówek ochrony zdrowia
 • Obowiązek prowadzenia przez szpitale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na który składają się m.in. obowiązek monitorowania i raportowania zdarzeń niepożądanych, identyfikacji i zarządzania ryzykiem, opracowywanie corocznie raportu jakości oraz standardowych procedur postępowania (SOP)
 • NFZ jako podmiot udzielający akredytacji
 • Wymagania w zakresie akredytacji
 • Nowe regulacje w zakresie stosowania monitoringu w szpitalu oraz opasek identyfikacyjnych dla pacjentów
 • Zasady i zmiany w zakresie prowadzenia rejestrów medycznych oraz zasad ich tworzenia i finansowania
 • Pozasądowy system rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w skutek zdarzeń medycznych, który będzie obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta

Trenerzy:

Agnieszka Pietrzak - Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 06-2004, zdała egzamin sędziowski w Warszawie w 09-2008 i należy do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11-2008.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym ochrony danych osobowych oraz RODO. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ), w szczególności w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aspektach prawnych rozliczania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, postępowań kontrolnych.

Dominika Kołodziejska-Koza - adwokat w Kancelarii Adwokackiej APDK Agnieszka Pietrzak w Warszawie. Ma doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym działającym na polskim rynku. Doradza podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko NFZ. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii


REJESTRACJA

UWAGA
Podczas rejestracji prosimy o informacje, który warsztat Państwa interesuje,
które konkretne warsztaty lub informację o udziale we wszystkich III warsztatach

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym w tym roku spotkaniu dla Szpitali, SPZOZów oraz prywatnych centrów medycznych. Our Hospitals – Challenges & Reality to jedno z najciekawszych wydarzeń dla kadry zarządzającej. Event cechuje międzynarodowa formuła z tłumaczeniem symultanicznym, wyjątkowe miejsce w Hotelu ***** przy sopockiej plaży oraz olbrzymia dawka merytoryki.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

MANAGEROWIE I DYREKTORZY SZPITALI, PRYWATNYCH CENTRÓW MEDYCZNYCH, KLINIK REHABILITACYJNYCH, ZARZĄDY SPÓŁEK MEDYCZNYCH, SPZOZ ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZARZĄDZANIEM W OCHRONIE ZDROWIA / MANAGERS AND DIRECTORS OF HOSPITALS, PRIVATE MEDICAL CENTERS, REHABILITATION CLINICS, BOARDS OF MEDICAL COMPANIES, SPZOZ AND PEOPLE INTERESTED IN HEALTH MANAGEMENT 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dowiedz się więcej

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

REJESTRACJA